YKS, Ders Çalışma, Motivasyon, Kişisel Gelişim Videoları, Hangi Bölüm Kaçnet.org

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

ANLAYARAK HIZLI OKUMA

Gözlerimiz Nasıl Okur? Gözümüz okurken satır üstünde sıçrar mı? Yoksa kayar mı?

Bu soru sonrası kişiler gözlerin satırda kaydığını söylüyor. Ya da hem sıçradığını hem kaydığını söylüyorlar. Gözümüz okuma esnasında düz bir şekilde hareket etmemekte bunun aksine soldan sağa doğru her defasında bir veya iki kelime üzerinde odaklanıp küçük sıçramalar yaparak gitmektedir. Göz dur hareket et, dur hareket et şeklinde hareketler yaparak giderken bilgiyi her bir duruşta parça parça algılamaktadır.

Gözlerimiz hareket ediyor, duraklıyorken, bilgi yalnızca durduğu zaman algılanıyor. Gözümüz duraklama esnasında aynı bir dijital fotoğraf makinesi gibi gördüğü kelimelerin resmini çekip beyne gönderiyor. Beyin de algılıyor.

- Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Gözün Okuma Sırasındaki Hareketleri

hızlı okuma - Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Yapılan araştırmalara göre okuma esnasında harcanan zamanın %94’ünün gözün durduğu zamanlarda, %6’sinin ise sıçramalarda olduğu anlaşılmıştır. Nitekim. Her duraklama çeyrek saniye ile bir buçuk saniye arasında sürmektedir.Her bir duruşta bekleme azaltılarak okuma hızının arttırılması mümkündür.

Gözün Kötü Okuma Sırasındaki Hareketleri

hızlı okuma1 1024x358 - Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Aşağıdaki şekil  zayıf bir okuyucunun göz hareketlerini göstermektedir. Bu okuyucu gerekli olanın 2 katı fazla durma ve odaklanma hareketi  yapmaktadır. Fazla duraklamaların sebebi, yavaş okuyucun kelimeleri yeniden okuması, doğru anlamın çıkarıldığından emin olabilmek için bazen geriye dönmesidir. Çoğu yavaş okuyucu anlayamam kaygısından dolayı geriye dönüşleri negatif  bir alışkanlık olarak bilinçsizce yapmaktadır.
Hızlı okuyucu, okuma hızını aşırı derecede düşüren bu gereksiz tekrarlara çok nadiren gerek duyar.  Yapılan araştırmalar göstermiştir ki okuyucuların geri dönmesine ve tekrar okumasına izin verilmediğinde araştırmaya katılan deneklerin %80’nin aslında bilgiyi algıladığını,ve sonraki cümleleri okurken bunları özümsediğini ortaya koymaktadır.


Okuma Hızım Artarsa Anlama Düzeyim Azalmaz mı?
 
             Tam aksine okuma hızınızdaki artış anlama ve dikkat düzeyinizde ki bir artışı da beraber getirecektir. Beynimiz  çok hızlı çalışır, gözümüz  ona nazaran çok yavaş bilgi gönderirse  dikkatimiz dağılır ve anlama düzeyimi düşer.Normal bir insanın beyni en az 1 dakikada 1000 kelime okuyabilecek potansiyeli olmasına rağmen beynimize 200 kelime gönderdiğimizi düşünelim. Geriye 800 kelimelik bir boşlukta beynimiz hayal kurmasına ve farklı şeyler ile uğraşmasına neden olur.

            Bu nedenle hızlı okuma tekniklerinde ulaşılmak istenen temel hedef gözün okuma hızını, beynin anlama hızına yaklaştırarak dikkat ve konsantrasyonumuzu arttırmaktır. Beynimizin bilgileri daha kolay algılaması için okuduğumuz metindeki cümlelerin anlamlı sözcük kümeleri biçiminde gruplandırılarak bir bakışta birden çok kelime grubunun görülmesi gerekir. Kelime gruplarını bir bütün olarak algıladığımızda  cümlenin başı ile sonu arasında mesafe kısalır okuduğumuz yazılardaki düşünce akışı beyne kesintisiz olarak ulaşır.  Bu durum hem konsantrasyonumuzu daha aktif tutar hem de hafızamız cümlenin anlamını daha kolay birleştirir.

Yavaş yavaş konuşan insanları dinlerken dikkatimizi toplamakta ne kadar zorlandığımızı ne kadar sıkıldığımızı düşünelim. Sıkılırız, çünkü beyin o kişinin konuşma hızından çok daha hızlı düşünür. Karşımızdaki kişi konuşurken beynimiz o konuda kalamaz ve başka şeyler düşünmeye başlar. Yavaş okuma için de aynı şey geçerlidir. Eğer okuma hızı yavaş olursa cümlenin başı ile sonu arasında ki mesafe uzadığından gittikçe azalan bir anlamaya ve konsantrasyona neden olur ve beyni gitgide daha yavaş okumaya özendirir.
 
              Geri dönme, tekrar okuma, her bir duraklamada çok az sözcük algılama, gözün sıçrama uzantısını kısa tutma ve her bir duraklama da gereğinden çok bekleme gibi kötü okuma alışkanlıklardan kurtulduğumuzda emin olun ki daha hızlı okuyacağız  ve  daha iyi anlayacağız. 

Gözün İyi Okuma Sırasındaki Hareketleri

             Aşağıdaki şekil  geri dönmeler ve tekrarlamalar değil uzun sıçrayışlar yapan hızlı bir okuyucunun durumunu göstermektedir. Hızlı bir okuyucu her bir duraklamada tek değil üç, dört ya da 5 kelimeyi birden algılar.Ayrıca her bir duraklamada duraklama süresi bir,  bir buçuk saniye değil en çok yarım saniyedir.

hızlı okuma3 1024x397 - Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

            Bu okuma biçimine bağlı olarak beyne bilgi akışı daha seri ve anlam birimi oluşturan kelime kümeleri ile olduğundan iletilen bilgiler beyni daha fazla meşgul etmekte bu sayede odaklanma ve konsantrasyon artmaktadır.

Okuma Yönlendiricisi Kullanma
              Okuma yönlendiricisi kullanma geriye dönme ve  yeniden okuma alışkanlığını azaltma, okuma hızını ve anlama düzeyini geliştirerek  her duraklamada algılanan kelime sayısını arttırmakta ve gözlerinizin daha da rahat okumasını sağlamaktadır. Yönlendirici için parmaklarınızı kullanmanız önerilmez. Kurşun kalem veya ince bir nesneyi kullanmak en iyisidir.

               Yönlendirici gözlerin çalışma zorunluluğunu en az düzeye indirir. Beynin yazıya odaklaşmasını sağlar ve yüksek anlama düzeyiyle birlikte okuma hızınızı arttırır.

  1. BEN HIZLI OKUYAMAM HIZLI OKUSAMDA ANLAYAMAM ÖNYARGISINI KALDIRIN

            Bir hedefe yürürken iki tür engelleyici ile karşılaşırız. Dış engelleyiciler iç engelleyiciler. Hızlı okumadaki  dış engellerokurken geri dönme, kelimeyi tekrar okuma, her bir duraklamada çok az sözcük algılama, gözün sıçrama uzantısını kısa tutma ve her bir duraklama da gereğinden çok beklemeydi.  Bu dış engelleri aşmak için önce içimizdeki zihinsel engelleri bariyerleri kaldırmamız gerekir.  Hızlı okumanın mümkün olmadığı okunsa da anlaşılamayacağına dair sınırlayıcı inançlarımız, ön yargılarımız, olumsuz iç konuşmalarımız   yavaş okumaya  sebep olan dış engelleri de ortadan kaldırmamıza  mani olacaktır. Unutulmamalı ki  zihnindeki engelleri aşamayanlar dış engelleri kaldırmayı denemezler.

              Sokrates “Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır”  der. İç konuşmamızda hızlı okuyabileceğimize dair pozitif bir düşünceye sahip olmamız gerekir. Dakikada 1000 kelime okuyabilen  ve yaptığı bir işte başarılı olmuş insanların en önemli özelliği hedeflerine ulaşabileceklerine dair güçlü bir inançlarının olmasıdır. Hızlı okuma eğitiminde ve bir çok eğitimde başarılı olanlarla başarılı olamayanlar arasında ki fark inançlarıdır.  Ne olduğumuz ve ne olabileceğimiz hakkındaki inançlarımız  büyük ölçüde ne olabileceğimizi ve ne yapabileceğimizi de belirliyor.

 “Bir işi yapabileceğinize inansanız da  inanmazsanız da her iki durumda siz haklı çıkarsınız.” diye bir deyiş vardır. Bir işi yapabileceğimize dair bir inanç geliştirirsek o işi yapabilecek tüm içsel kaynaklarımızı harekete geçiririz. Bir işi yapamayacağımıza inanırsak da içsel kaynaklarımız istediğimiz sonucu destekleyecek biçimde hareket etmez. Sonucu üretecek tüm yeteneğimiz yok olur ve istediğimiz sonucu mümkün kılacak tüm sinirsel yolları kapıları kendi kendinize kapatırsınız. Çünkü inançlar beynin  komutanlarıdır.

Lise yıllarımda ailemle  kahvaltı yaparken annem  mutfaktan  şekeri getirmemi istedi. Çok isteksiz bir biçimde mutfağa gittim. Şekeri gelişi güzel aradım ve bulamadığımı söyledim. Annem mutfağa geldi ve karşımdaki raftan şekeri alarak  “ Niçin dikkatli bakmıyorsun gözünün önünde ki şekeri bulmak  mı istemiyorsun”  demişti. Annem doğru söylemişti. Sinir sistemime şekeri bulamayacağıma dair sınırlayıcı bir mesaj göndermiş ve böylelikle beynime şekeri görmemek için emir vermiştim.

Yeryüzünde bir işi bir kimse yapabiliyorsa herkes yapabilir. Ülkemizde ve dünyada bir çok insanın hızlı okuyor ve anlıyor. Onların gittiği yoldan sizden giderseniz aynı noktaya varırsınız.  Emin olun hedefinize ulaşmada bu kitaptaki stratejileri uyguladığınızda içselleştirdiğinizde sizde  hızlı okuyup anlayacaksınız.  Sahip olmanız gereken hızlı okuyabileceğinize dair güçlü bir inanç ve 21 gün boyunca bu işe odaklanmak.

  • Kelime Kelime Okumak

Ayrıntılarla uğraştırır manayı kaybettirir.

Zihni meşgul ederek konsantrasyonun bozulmasına sebep olur.

         Okuma işlemini yapan beynimizdir. Gözümüz gördüklerini beyine iletir. Eğer her  bir duraklamada tek kelime okunuyorsa  cümledeki düşünceler kesintisiz bir biçimde birbirine bağlanamaz ve anlam kaybolur. Okuduğumuz metinden çıkaracağımız anlam kelimelerde değil anlamlı kelime gruplarındadır. Biz bir metinde yer alan kelimelerin tek tek anlamları için değil o kelimelerden meydana gelen cümlenin bütününden çıkan manayı anlamak için okuyoruz.

Örneğin;
       Kelime  /  kelime /  okuyan  /  biri  /  her /  kelimenin  /  anlamını  /  bir  /  sonraki  /  kelimenin  /  anlamına  /  eklemek  /  zorundadır.

        Yukardaki cümlede kelimeleri tek tek okuduğumuzda 13 duraklama yapılmaktadır. Kelime kelime okuyarak cümleden mana çıkarmak yoğun bir zihinsel faaliyet gerektirir. Bu şekilde okumakla ayrıntılarla uğraşıyoruz  ve beyne kesintisiz bir bilgi akışı sağlanmasına engel oluyoruz. Bu duraklamalar okuma hızımızı düşürmekte ve gerektiğinden fazla zaman kaybetmemize yol açmaktadır.

      Kelime  kelime  /  okuyan  biri  /  her kelimenin  anlamını  /  bir  sonraki  /  kelimenin  anlamına  /  eklemek  zorundadır. 

    “ Bir cümle  / okuduğumuz zaman  /  her bir kelimenin  /  tek tek anlamını okumayıp /  kelimelerin  meydana getirdiği  / cümlenin anlamını okuruz

  Yukarda ki gibi cümleler anlamlı kelime öbekleri haline getirilerek okunduğunda  6 kez duraklama yapılmaktadır. Cümlenin başı ile sonu arasında hızlı bir şekilde ilişki kurulmaktadır. Gözün  duraklama sayısının azalması ve sıçrama mesafesinin uzamasıyla  okuma hızımız doğrudan arttığı gibi algılama ve anlamamızda kolaylaşmaktadır.

Her bir duraklamada daha çok kelime grubunun görülmesi gözümüzün eğitilerek aktif görme alanının genişletilmesine bağlıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Son Yazılar
İnstagram Sayfamızı takip Edin!
instagram 2020yksrehberlik 300x77 - Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Kategoriler